Değerli Meslektaşlarım,

‘’11. Akdeniz Hipertansiyon ve Ateroskleroz Toplantısı’’, 25-27 Nisan 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Etkinliğimiz, Türk Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği (HIPAT) tarafından düzenlenmekte olup Avrupa Hipertansiyon Derneği (ESH) ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından desteklemektedir.

11. Akdeniz Hipertansiyon ve Ateroskleroz Toplantısı’’nın temel amacı, Hipertansiyon ve ilişkili hastalıklarla ilgili en son bilgilerin, araştırma bulgularının ve deneyimlerinin paylaşımını ve yaygınlaştırılmasının kolaylaştırmaktır.Bu çaba, kendi alanlarında önemli fikir liderleri ve uzmanların katkılarıyla zenginleştirilen bütüncül ve multidisipliner bir yaklaşımla desteklenmektedir.

"11. Akdeniz Hipertansiyon ve Ateroskleroz Toplantısı", son teknoloji konferanslar, klinik vaka sunumları, sempozyumlar, etkileşimli tartışmalar ve poster sergileri gibi eğitim ve dinamik bileşenlerin çeşitli bir dizisini kapsayacaktır. İlgili dernekler ve endüstriyle iş birliği içinde gerçekleştirilen uydu sempozyumları, en son araştırma bulguları ve deneyimsel bilgiye ışık tutacaktır.

Etkinliğimiz, kardiyologlar, iç hastalıkları uzmanları, pediatri uzmanları, nefrologlar, nörologlar ve endokrinologlar gibi geniş bir profesyonel yelpaze ile bağlantı kurma fırsatı sunarak, pratik ve teorik bilginizi artıracaktır.

Kapsamlı bir bilimsel programla, "11. Akdeniz Hipertansiyon ve Ateroskleroz Toplantısı", Hipertansiyon Yönetimi için 2023 ESH Rehberleri ve obezitenin 21. yüzyıl salgını gibi çağdaş konular da dahil olmak üzere geniş bir konu yelpazesini kapsayacaktır.

Bilimsel olarak ufuk açıcı ve zenginleştirici bir deneyim olacağına inandığımız toplantımıza değerli katkılarınızı ve katılımlarınızı bekler, sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Serap Erdine
Başkan
Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği
(HİPAT)
Prof. Dr. Giuseppe Mancia
Geçmiş Başkan
Avrupa Hipertansiyon Derneği