Genel Bilgiler

Kongre Tarihleri
11. Akdeniz Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi 25 - 27 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Kongre Dili
Kongre dili İngilizce olacaktır.
Önemli Tarihler
  • Online Bildiri Gönderim Başlangıç: 18 Aralık 2023
  • Online Bildiri Son Gönderim: 4 Şubat 2024
  • Bildiri Değerlendirme Sonuçları İlanı: 4 Mart 2024
  • Bilimsel Program: 25 - 26 - 27  Nisan 2024

Katılım Sertifikası
Tüm katılımcılar katılım sertifikalarını 27 Nisan 2024 tarihinden sonra online olarak gönderilecektir.

Davet Mektupları
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları Organizasyon Sekretaryası aracılığıyla katılımcılara gönderilecektir. (Söz konusu davet mektupları sadece izin amaçlı kullanılabilecektir.)

Kişisel Sigorta
Katılımcıların üçüncü şahıslara ve mallara vereceği zararlardan kendisi sorumlu olacaktır. Organizasyon sekretaryası katılımcılara geçerli bir üçüncü taraf sorumluluk sigortası yaptırmasını önermektedir. HIPAT, kongre katılımcılarının maruz kalabileceği herhangi bir masrafı veya sigorta masraflarını karşılamayacak veya bunlardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.İptal Koşulları

Katılım iptalinin 26 Ocak 2024 tarihine kadar bildirilmesi halinde kayıt  ücretinin tamamı iade edilecektir. İptalin 27 Ocak - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında bildirilmesi halinde kayıt  ücretinin %50'si iade edilecektir. 24 Şubat 2024 ve sonrasında yapılacak iptallerde ücret iadesi yapılmayacak, sadece isim değişikliği yapılabilecektir. Tüm iadeler kongre bitiminden sonra yapılacaktır. İsim değişikliği için son bildirim tarihi 19 Nisan 2024'tür. Bu tarihten sonra isim değişikliği kabul edilmeyecektir.